Friday, June 25, 2010

Ni'mat Yang Banyak

Dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1. Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) sebuah telaga di syurga.

2. Maka, dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).

3. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus (daripada rahmat dan kebaikan).

a. menerangkan bahawa nabi Muhammad s.a.w. telah dikurniakan dengan ni'mat-ni'mat yang melimpah di dunia dan di akhirat.
b. menerangkan perintah mendirikan solat 'idil Adha dan menyembelih korban.
c. menerangkan bahawa penentang Nabi Muhammad s.a.w. adalah orang yang terputus daripada rahmat Allah s.w.t.

Al-Kawthar 108

Kata saya...maka, ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan?

No comments: