Monday, April 09, 2007

House atau Rumah

House diterjemah dalam Bahasa Melayu/Malaysia sebagai rumah, secara linguistic-nya. Tetapi apabila diterjemahkan M****a Media House kepada Rumah Media M****a saya rasa adalah tidak tepat dan sesuai. Sepatutnya digunakan perkataan yang lebih sesuai untuk menunjukkan ke-gah-han tempat tersebut. Kita ada ramai para cendakiawan yang lebih pakar dalam hal ini untuk menengahkan perkataan yang sesuai supaya nama tempat itu se-glamour tempatnya.

Kata saya...biar lah nama yang bersesuaian digunakan. Jangan jadi macam nama setengah kuih, i.e. kuih tahi itik, makanan dinamakan najis le pulak.

No comments: