Friday, March 12, 2010

Satu Kepastian

3:145
Setiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu ketetapan ajal yang tertentu masanya (yang telah ditetapkan oleh Allah)...

3:185
Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati...

4:78
Di mana jua kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu (bila sampai ajal), sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh...

10:49
...Bagi setiap umat ada tempoh (ajal) yang ditetapkan; maka apabila tiba tempohnya, mereka tidak dapat melambatkannya sesaatpun, dan juga tidak dapat mereka menyegerakannya.

15:5
Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului ajalnya yang telah ditentukan dan mereka juga tidak dapat melengahkannya.

16:61
...tetapi Dia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, kemudian apabila sampai masa mereka, tidak dapat dikemudiankan sesaat pun dan tidak dapat dicepatkan sesaat pun.

21:34
Kami tidak menjadikan sesorang manusia sebelum engkau dapat hidup kekal (di dunia ini). Maka kalau engkau meninggal dunai (wahai Muhammad), adakah mereka akan hidup selama-lamanya.

21:35
Setiap diri akan merasai mati...

23:15
Kemudian, sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.

29:57
Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Kami (untuk menerima balasan).

32:11
Katakanlah (wahai Muhammad):"Nyawa kamu akan diambil oleh Malaikat Maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika sampai ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu (untuk menerima balasan)".

39:30
Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati.

50:19
(Apabila sampai ajal seseorang) datanglah sakaratul-maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, (serta dikatakan kepada yang meningkarinya sebelum itu):"Inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya!"

55:26
Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa

56:60
Kamilah Yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (tiap-tiap seseorang) antara kamu, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan atau dilemahkan.

62:8
Katakanlah (wahai Muhammad):"Sebenarnya maut yang kamu cuba larikan diri daripadanya itu, tetap akan menemui kamu...

63:11
Allah sekali-kali tidak akan melambatkan kematian sesseorang (atau sesuatu yang bernyawa) apabila sampai ajalnya. Allah Maha Mendalam PengetahuanNya mengenai segala yang kamu kerjakan.

71:4
...(Maka segeralah beribadah dan bertaqwa) kerana sesungguhnya ajal (yang ditetapkan) Allah, apabila sampai masanya, tidak dapat ditangguhkan kalaulah kamu mengetahui (hakikat ini, lalu kamu akan segera beriman).

Maka, ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan...55

Kata saya...tak usahlah bercita-cita nak hidup menongkat langit atau nak buat cryogenic bila dah mati!

No comments: